Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Principiile care stau la baza serviciilor de consiliere

 1. Centrarea pe beneficiar
 • independenta – în consiliere se respecta libertatea de alegere profesionala si de dezvoltare personala a beneficiarului;
 • impartialitate – serviciile de consiliere sunt în interesul cetateanului, nu sunt influentate de interesele furnizorului, institutiei sau ale finantatorului, si nu sunt discriminate de sex, vârsta, etnie, clasa sociala, calificari, abilitati etc.;
 • confidentialitate – cetatenii au dreptul la pastrarea confidentialitatii informatiei pe care o ofera consilierului;
 • egalitate de sanse – oportunitati egale de studiu si munca pentru toti cetatenii;
 • abordare holistica – consilierea pune în valoare contextul personal, social, cultural, economic în care cetateanul ia decizii.
 1. Abilitarea cetateanului
 • implicare activa– consilierea este o activitate de colaborare între cetatean, furnizor si alti actori semnificativi;
 • împuternicire – serviciile de consiliere abiliteaza cetatenii în planificarea si gestionarea propriilor cariere de studiu sau munca si în tranzitia spre/dinspre acestea.
 1. Îmbunatatirea accesului
 • transparenta – natura serviciilor de consiliere este imediat elocventa pentru beneficiar;
 • apropiere si empatie – consilierii asigura o atmosfera placuta pentru cetateni;
 • continuitate – serviciile de consiliere sprijina cetatenii în tranzitiile pe care le fac în sfera educatiei, muncii, societatii si în cele personale;
 • disponibilitate – toti cetatenii au dreptul la consiliere în orice perioada a vietii lor;
 • accesibilitate – serviciile de consiliere se asigura în maniera flexibila si adecvata beneficiarului, cum ar fi: fata în fata, la telefon, prin e-mail, la distanta si sunt disponibile în momentele si locurile solicitate de cetateni;
 • capacitate de raspuns – consilierea se realizeaza printr-o varietate de metode care raspund nevoilor cetatenilor.
 1. Asigurarea calitatii
 • adecvarea metodelor de consiliere – metodele de consiliere au o baza teoretica si/sau stiintifica relevanta pentru scopul în care sunt folosite;
 • îmbunatatire permanenta – serviciile de consiliere se îmbunatatesc prin integrarea feed-back-ului de la cetateni si prin crearea de oportunitati de formare continua pentru personal;
 • dreptul la replica – cetatenii au dreptul de a formula sugestii si plângeri formale, daca au primit servicii nesatisfacatoare;
 • personal competent – consilierul are acreditare nationala pentru identificarea si abordarea nevoilor cetatenilor, iar unde este cazul, pentru recomandarea altor servicii.
(din ”Analiza nevoilor de consiliere pentru toată durata vieții” – material realizat de Euroguidance România)